Biudžetinė įstaiga. Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177, faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822
Turinys
 
Paieška
 
IRD darbuotojams
 
2017-01-31. Projekto „European Pact on Drug Trafficking“ baigiamoji konferencija

2017 m. sausio 31 d. Londone (Jungtinė Karalystė) įvyko projekto „European Pact on Drug Trafficking“ (EPDT projektas) baigiamoji konferencija, kurioje dalyvavo Informatikos ir ryšių departamento Teistumo informacijos tvarkymo skyriaus vyriausioji specialistė Lina Sviščiauskaitė, Jungtinės Karalystės Vyriausiųjų policijos pareigūnų asociacijos (Association of Chief Police Officers – ACPO) atstovai: Andrew Linton – EPDT projekto priežiūros pareigūnas, Joanna Jackson – EPDT projekto duomenų analitikė, Julia Bernard – ACPO IT vadovė, Tim Feltham – ACPO Komunikacijų vadovas, Ken Littlewood – EPDT projekto vadovas, Claire Wills – ACPO Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos ECRIS vadovė, Ian Readhead – ACPO vadovas, Michael Scott – ACPO vyresnysis administratorius, taip pat valstybių narių – Slovakijos, Rumunijos, Nyderlandų, Maltos, Lietuvos, Latvijos, Suomijos, Airijos, Kipro, Kroatijos, Slovėnijos ir Belgijos deleguoti atstovai, Europos narkotikų ir priklausomybės nuo narkotikų stebėjimo centro atstovai – Nicola Mary Singleton ir Teodora Grigorova Groshkova.

2017-01-06. Nuo 2017 m. sausio 1 d. pradėjo veikti Administracinių nusižengimų registras

ANR3_1Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodeksas (ANK) pakeitė daugiau kaip 30 metų galiojusį Administracinių teisės pažeidimų kodeksą, o Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų registro įstatymo Nr. XII-603 pavadinimo ir 1, 3, 5, 6, 7 straipsnių pakeitimo įstatymas nustatė Administracinių nusižengimų registro (ANR) sukūrimą vietoj anksčiau naudojamo Administracinių teisės pažeidimų registro. Pagrindinė registro paskirtis pakeista taip, kad atitiktų Administracinių nusižengimų kodekso nustatytą teisinį reguliavimą – Lietuvos Respublikos Vyriausybė, patvirtinusi Administracinių nusižengimų registro nuostatus, nustatė, kad ANR turi būti registruojami visi ANK nustatyta tvarka užfiksuoti administraciniai nusižengimai ir registras skirtas užtikrinti administracinių nusižengimų bylų teisenos vykdymą. Nuo šiol registro objektai yra ANK nustatyta tvarka užfiksuoti administraciniai nusižengimai, tačiau registro objektais taip pat laikomi ir administraciniai teisės pažeidimai, padaryti iki ANK įsigaliojimo, kurie neperkvalifikuoti į administracinius nusižengimus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, todėl Administracinių teisės pažeidimų registro duomenys dabar saugomi ANR.

2016-11-07. Patvirtinta nauja nusikalstamumo statistikos skaičiavimo tvarka

crime_3Vidaus reikalų ministras 2016 m. spalio 25 d. patvirtino Nusikalstamų veikų žinybinio registro objektų pagrindinių statistinių rodiklių apskaičiavimo taisykles, kurios nustato naują nusikalstamumo pagrindinių statistinių rodiklių apskaičiavimo tvarką.

Dar 2012 m. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, atlikusi auditą „Ikiteisminio tyrimo organizavimas“, pateikė rekomendacijas patikslinti ikiteisminių tyrimų apskaitos tvarką taip, kad būtų užtikrintas ikiteisminių tyrimų apskaitos patikimumas ir būtų apskaitomi duomenys, leidžiantys įvertinti, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse nustatytų ikiteisminio tyrimo terminų.  Siekiant užtikrinti tikslesnę ikiteisminio tyrimo įstaigose užregistruotų nusikalstamų veikų apskaitą, vidaus reikalų ministro įsakymu buvo sudaryta tarpžinybinė darbo grupė, kuriai buvo pavesta išanalizuoti teisės aktus, reglamentuojančius duomenų apie ikiteisminius tyrimus dėl nusikalstamų veikų tvarkymą ir šių duomenų pagrindu rengiamos nusikalstamumo statistikos rengimą, ir teikti pasiūlymus dėl minėtų  teisės aktų tobulinimo. Tarpžinybinė darbo grupė pasiūlė keisti nusikalstamumo statistinių rodiklių formavimo tvarką, parengti naujas nusikalstamumo statistinių rodiklių apskaičiavimo taisykles, kuriomis vadovaujantis būtų parengta patikimesnė ir tikslesnė nusikalstamumo statistika šalyje, ir nustatyti bendrus duomenų tvarkymo principus siekiant gauti reikalingus duomenis automatiniu būdu iš tuo metu kuriamos Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos.

NVŽR - Nusikalstamų veikų žinybinis registras


Statistika

Nusikalstamų veikų atvaizdavimas žemėlapyje

Iažr


Ieškomų asmenų paieška

Nenustatytų asmenų, galimai padariusių nusikalstamas veikas, atvaizdai

IBPS
ARSIS

Vidaus reikalų ministerija

Pranešk apie korupciją