Biudžetinė įstaiga. Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177, faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822
Turinys
 
Paieška
 
IRD darbuotojams
 
Valstybės informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos reikalavimams stebėsenos sistema (ARSIS)

Prisijungti prie ARSIS spausti čia…

Prašymų užregistruoti ARSIS naudotoją ir suteikti jam prieigą prie ARSIS pateikimas

Prašymo įregistruoti Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko naudotoju suteikti / pakeisti naudotojo prieigos prie Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko teises formos pavyzdys spausti čia…

Pasižadėjimo laikytis Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko duomenų saugos reikalavimų formos pavyzdys spausti čia…

Prašymo ir pasižadėjimo originalus, pasirašytus įprastu arba elektroniniu parašu valstybės informacinių išteklių (valstybės ar žinybinio registro, valstybės ar kitos informacinės sistemos) valdytojas turi raštu pateikti Informatikos ir ryšių departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos. Rašte prašome nurodyti, kurių valstybės informacinių išteklių duomenis įgaliojamas tvarkyti ir teikti atitinkamas ARSIS naudotojas.

Prašymų nagrinėjimo tvarka ir prieigos prie ARSIS teisės suteikimas

Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, išnagrinėjęs prašymą dėl prieigos prie ARSIS teisės suteikimo ir priėmęs sprendimą jį patenkinti, registruoja asmenį ARSIS administravimo posistemėje, suteikia jam prieigos prie ARSIS teises ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ir pasižadėjimo gavimo. ARSIS naudotojas laikomas įregistruotu, kai jo duomenys įrašomi į ARSIS administravimo posistemę.

Reikalavimai ARSIS naudotojo darbo vietai: spausti čia…

ARSIS naudotojo vadovas spausti čia…

ARSIS naudotojų mokymo medžiaga spausti čia…

ARSIS naudojimo vaizdinė medžiaga:

Teisinė informacija

Pagalba ARSIS naudotojams

Dėl ARSIS naudotojų registracijos, ARSIS funkcionalumo ir naudojimo klausimų prašome kreiptis:

Kreipiantis dėl pastebėtų ARSIS funkcionalumo klaidų el. paštu, prašome nurodyti ARSIS naudotojo kontaktinius duomenis (reikalingus susisiekti dėl detalesnių paaiškinimų), veiksmus, kurie buvo atlikti, ir prisegti klaidos ekraninį vaizdą.

AtgalAtgal

NVŽR - Nusikalstamų veikų žinybinis registras


Statistika

Nusikalstamų veikų atvaizdavimas žemėlapyje

Iažr


Ieškomų asmenų paieška

Nenustatytų asmenų, galimai padariusių nusikalstamas veikas, atvaizdai

IBPS
ARSIS

Vidaus reikalų ministerija

Pranešk apie korupciją