Biudžetinė įstaiga. Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177, faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822
Turinys
 
Paieška
 
IRD darbuotojams
 
2017-01-31. Projekto „European Pact on Drug Trafficking“ baigiamoji konferencija

2017 m. sausio 31 d. Londone (Jungtinė Karalystė) įvyko projekto „European Pact on Drug Trafficking“ (EPDT projektas) baigiamoji konferencija, kurioje dalyvavo Informatikos ir ryšių departamento Teistumo informacijos tvarkymo skyriaus vyriausioji specialistė Lina Sviščiauskaitė, Jungtinės Karalystės Vyriausiųjų policijos pareigūnų asociacijos (Association of Chief Police Officers – ACPO) atstovai: Andrew Linton – EPDT projekto priežiūros pareigūnas, Joanna Jackson – EPDT projekto duomenų analitikė, Julia Bernard – ACPO IT vadovė, Tim Feltham – ACPO Komunikacijų vadovas, Ken Littlewood – EPDT projekto vadovas, Claire Wills – ACPO Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos ECRIS vadovė, Ian Readhead – ACPO vadovas, Michael Scott – ACPO vyresnysis administratorius, taip pat valstybių narių – Slovakijos, Rumunijos, Nyderlandų, Maltos, Lietuvos, Latvijos, Suomijos, Airijos, Kipro, Kroatijos, Slovėnijos ir Belgijos deleguoti atstovai, Europos narkotikų ir priklausomybės nuo narkotikų stebėjimo centro atstovai – Nicola Mary Singleton ir Teodora Grigorova Groshkova.

Konferencijos metu buvo aptartos EPDT projekto veiklos ir atlikti darbai. Jungtinės Karalystės atstovai padėkojo šalims už visokeriopą pagalbą, vykdant EPDT projektą ir teikiant statistinius duomenis (statistinius duomenis pateikė 8 valstybės narės – Lietuva, Rumunija, Ispanija, Kroatija, Vengrija, Belgija, Vokietija ir Italija). Jungtinės Karalystės atstovai ypatingą padėką išreiškė Lietuvai, kurios pateikti statistiniai duomenys, lyginant su kitų valstybių narių teikiamais duomenimis, buvo išsamiausi ir labiausiai atitinkantys EPDT projekto reikalavimus tokių duomenų kokybei. Informatikos ir ryšių departamentas teikė informaciją apie Lietuvos Respublikoje nuteistų asmenų ir Europos Sąjungos valstybėse narėse nuteistų Lietuvos Respublikos piliečių nusikalstamų veikų, susijusių su disponavimu narkotinėmis medžiagomis, duomenis. Informacija buvo renkama, analizuojant iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių per Europos nuosprendžių registrų informacinę sistemą ECRIS gautus pranešimus dėl Lietuvos Respublikos piliečių, teistų tose šalyse, taip pat analizuojant Lietuvos Respublikos teismų priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius už nusikalstamas veikas, susijusias su disponavimu narkotinėmis medžiagomis pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXXVII skyrių.

EPDT projekto vykdytojai pažymėjo, kad projekto metu įgyvendinti pagrindiniai tikslai:

  • atlikta pasirinktų Europos Sąjungos valstybių narių teistumo duomenų lyginamoji analizė, siekiant identifikuoti narkotinių medžiagų – kokaino ir heroino – paplitimo mastą Europos Sąjungos valstybėse narėse, už nusikalstamas veikas, susijusias su minėtomis narkotinėmis medžiagomis, nuteistų asmenų amžių ir jiems skiriamų bausmių vidurkius, taip pat išanalizuoti skirtingų valstybių narių baudžiamuosiuose įstatymuose apibrėžtų minėtų nusikalstamų veikų aprašymai bei jų klasifikavimas pagal Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos ECRIS nusikaltimų klasifikatorių;
  • atlikta šiuo metu Europos Sąjungoje egzistuojančių bendradarbiavimo tarp valstybių narių mechanizmų analizė, siekiant identifikuoti, kaip keitimasis teistumo duomenimis galėtų prisidėti prie Europos kovos su tarptautine prekyba narkotikais pakte nustatytų tikslų bei stiprinti kovą su prekyba narkotinėmis medžiagomis Europos Sąjungos mastu;
  • sukurtas įrankis teistumo duomenų statistinei analizei bei statistinių duomenų atvaizdavimui Europos Sąjungos valstybių narių žemėlapiuose pagal pasirinktus duomenų pjūvius, naudojant Power Business Intelligence (BI) (Microsoft Excel 2013).

EPDT projekto vykdytojai įvardino šias pagrindines statistinių duomenų analizės naudas: narkotinių medžiagų paplitimo, disponavimo ir vartojimo tendencijų stebėjimas ir kovos su narkotikais strategijos formulavimas, planavimas ir įgyvendinimas; teisėsaugos institucijų operatyvinio bendradarbiavimo, kovojant su narkotikais, skatinimas; politinio dialogo ir diskusijų narkotinių medžiagų tema skatinimas; bendro savitarpio supratimo apie narkotines medžiagas pagrindo formavimas; būtino poveikio vertinimo modeliavimas ir tinkamų kovos su narkotikais priemonių identifikavimas.

Europos narkotikų ir priklausomybės nuo narkotikų stebėjimo centro (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction – EMCDDA) atstovai pabrėžė, kad narkotinių medžiagų paplitimo stebėsena yra viena iš Europos Sąjungos politikos prioritetinių sričių. Tai įtvirtinta Europos Sąjungos kovos su narkotikais 2013-2020 m. strategijoje, Europos Sąjungos 2013-2016 m. veiksmų plane dėl narkotikų, Europos Sąjungos Tarybos 2013 m. lapkričio 15 d.  išvadoje.

Daugiau informacijos apie EPDT projektą:

http://old.ird.lt/projektas-criminal-records-analysis-to-support-the-european-pact-on-international-drug-trafficking-epdt/

NVŽR - Nusikalstamų veikų žinybinis registras


Statistika

Nusikalstamų veikų atvaizdavimas žemėlapyje

Iažr


Ieškomų asmenų paieška

Nenustatytų asmenų, galimai padariusių nusikalstamas veikas, atvaizdai

IBPS
ARSIS

Vidaus reikalų ministerija

Pranešk apie korupciją