Biudžetinė įstaiga. Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177, faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822
Turinys
 
Paieška
 
IRD darbuotojams
 
Dažniausiai užduodami klausimai

     Klausimas: Kur reikia kreiptis norint gauti pažymą apie juridinio asmens dalyvį, turintį balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, siekiant dalyvauti viešuosiuose pirkimuose?
     Atsakymas: Informatikos ir ryšių departamentas išduoda pažymas apie juridinio asmens dalyvį – fizinį asmenį, turintį balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime.
     Pažymų apie juridinio asmens dalyvį – juridinį asmenį, turintį balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, Informatikos ir ryšių departamentas neišduoda. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas nenumato baudžiamosios atsakomybės už nusikalstamą bankrotą juridiniam asmeniui, todėl tokie duomenys nėra tvarkomi Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre.
     Juridinio asmens dalyvis – fizinis asmuo kreipiasi asmeniškai ar per elektroninių paslaugų portalą, kurį galima rasti adresu old.ird.lt, prašyme turi būti nurodytas pažymos gavimo tikslas –
     Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 3 punktas.

     Klausimas: Kokius dokumentus turi pateikti juridinis asmuo, norėdamas gauti Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų pagrindu parengtą pažymą apie save, juridinio asmens vadovą ir buhalterį, skirtą dalyvauti viešuosiuose pirkimuose?
     Atsakymas: Juridinis asmuo faksu (fakso numeris – (8 5) 271 83 02) siunčia nustatytos formos rašytinį prašymą dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymos apie juridinį asmenį, siekiantį dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ir atlyginimo už pažymų išdavimą sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.
     Be to, pateikti prašymą ir atlikti apmokėjimą galima Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro elektroninių paslaugų portale adresu old.ird.lt skiltyje ĮKNR paslaugos Pažymų ir išrašų užsakymas internetu (VERSLUI).

    Klausimas: Per kiek dienų gausime užsakytą pažymą Dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų registruotu paštu Lietuvos Respublikoje, jeigu pažymą buvome užsakę parengti skubos tvarka per vieną darbo dieną?
      Atsakymas: Pažymos, parengtos registro duomenų pagrindu, fiziniams ir juridiniams asmenims skubos tvarka parengiamos per 1 darbo dieną nuo prašymo gavimo dienos Informatikos ir ryšių departamente ir siunčiamos per AB „Lietuvos paštas“ pašto tarnybą. Registruota pirmenybinė pašto siunta gavėjui pristatoma per 2 darbo dienas nuo pašto siuntos išsiuntimo.

     Klausimas: Kokia yra prašymo pateikimo tvarka norint gauti pažymą Dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį, jei pareiškėjas šiuo metu yra užsienio valstybėje?
     Atsakymas: Prašymas Dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymos išdavimo gali būti pateikiamas per pareiškėjo atstovą, kuris kartu su prašymu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, atstovavimą liudijantį dokumentą ir atlyginimo už Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą. Atstovavimą liudijantis dokumentas turi būti patvirtintas Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje arba notarine tvarka. Atstovavimą liudijantis dokumentas, kurį surašo užsienio šalies notaras, turi būti patvirtintas pažyma (Apostille). Atstovavimą liudijantis dokumentas Lietuvoje pateikiamas Lietuvos Respublikos valstybine kalba.
     Taip pat pareiškėjas gali kreiptis su prašymu į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę užsienyje arba elektroniniu būdu per Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro elektroninių paslaugų portalą. Nuorodas apie elektroninio prašymo užpildymo ir pateikimo tvarką galite rasti tinklalapyje adresu old.ird.lt skiltyje ĮKNR paslaugos Pažymų ir išrašų užsakymas internetu (GYVENTOJAMS) arba „Elektroninės valdžios vartų“ portale adresu: www.evaldzia.lt arba www.epaslaugos.lt.

    Klausimas: Ar gali pareiškėjo atstovas atsiųsti prašymą paštu Dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį pažymos gavimo?
       Atsakymas: Pareiškėjo atstovas, turintis teisę civilinių įstatymų nustatyta tvarka atstovauti pareiškėjui, įgyja tas pačias teises kaip ir pareiškėjas, jis gali kreiptis su prašymu Dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį pažymos gavimo.
     Siunčiant prašymą paštu pareiškėjo atstovas su prašymu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir atstovavimą liudijantį dokumentą arba jo kopiją, patvirtintus notaro, taip pat atlyginimo už Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.

       Klausimas: Ar galima prašymą dėl Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro pažymos išdavimo atsiųsti internetu?
      Atsakymas: Fizinio asmens prašymas dėl Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro pažymos išdavimo gali būti pateikiamas elektroniniu būdu per banko elektroninės bankininkystės sistemą. Nuorodas apie elektroninio prašymo užpildymo ir pateikimo tvarką galite rasti tinklalapyje adresu old.ird.lt, arba Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės „Elektroninės valdžios vartų“ portale adresu: www.evaldzia.lt arba www.epaslaugos.lt.

     Klausimas: Kokia kalba gali būti išduodamos pažymos Dėl Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro duomenų?
         Atsakymas: Tik valstybine kalba.

Atnaujinta: 2015-09-07

NVŽR - Nusikalstamų veikų žinybinis registras


Statistika

Nusikalstamų veikų atvaizdavimas žemėlapyje

Iažr


Ieškomų asmenų paieška

Nenustatytų asmenų, galimai padariusių nusikalstamas veikas, atvaizdai

IBPS
ARSIS

Vidaus reikalų ministerija

Pranešk apie korupciją