Biudžetinė įstaiga. Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177, faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822
IBPS paslaugos
 
Turinys
 
Paieška
 
IRD darbuotojams
 
IBPS – Integruota baudžiamojo proceso informacinė sistema

Prašymo įregistruoti Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko naudotoju suteikti / pakeisti naudotojo prieigos prie Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko teises formos pavyzdys spausti čia…

Pasižadėjimo laikytis Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko duomenų saugos reikalavimų formos pavyzdys spausti čia…

Prašymų nagrinėjimo tvarka ir prieigos prie Vidaus reikalų informacinės sistemos teisės suteikimas

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, išnagrinėjęs prašymą dėl prieigos prie Vidaus reikalų ministerijos informacinės sistemos centrinio duomenų banko (toliau – VRIS CDB) teisės suteikimo ir priėmęs sprendimą jį patenkinti, suteikia prašyme nurodytam Valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos valstybės tarnautojui ar darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, prisijungimo prie VRIS CDB duomenis (prisijungimo vardą ir laikiną slaptažodį), prieigos prie VRIS CDB teises, registruoja jį VRIS CDB naudotojų administravimo posistemėje ir prisijungimo duomenis perduoda asmeniškai arba išsiunčia registruotu paštu VRIS CDB naudotojui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo. VRIS CDB naudotojas laikomas įregistruotu, kai jam suteikiamas identifikavimo kodas ir jo duomenys įrašomi į VRIS CDB naudotojų administravimo posistemę.

Instrukcijos dėl darbo su IBPS dokumentais (IBPS institucijos rekvizitų šablono paruošimo ir įkėlimo instrukcija bei IBPS institucijos įstaigos vadovo paskyrimo instrukcija) spausti čia…

Reikalavimai IBPS naudotojo darbo vietai (IBPS naudotojo darbo vietos paruošimas) spausti čia…

LR GP aiškinamasis raštas dėl IT bylų skaitmeninimo ir IT, kuriuose suėjo baudžiamosios atsakomybės senaties terminai, nutraukimo spausti čia…

Pagalba Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos (IBPS) naudotojams

IBPS problemas prašome registruoti:

  1. Policijos įstaigos kreipiasi tel.: (8 5) 271 7966 darbo dienomis ir darbo laiku, faks.: (8 5) 271 7980, el.p. pagalba.it@policija.lt
  2. Kitos ikiteisminio tyrimo įstaigos kreipiasi į Informatikos ir ryšių departamento prie VRM ITT Paslaugų tarnybą: tel. (8 5) 271 7777, el. p. ittpagalba@vrm.lt

Ikiteisminio tyrimo įstaigų IBPS naudotojų registracijos ar slaptažodžio pakeitimo klausimais kreiptis į Jevgeniją Rozepal, tel. (8 5) 271 8925 darbo dienomis ir darbo laiku, el. paštas jevgenija.rozepal@vrm.lt

  1. Prokuratūros kreipiasi elektroniniu paštu itsauga@prokuraturos.lt
  2. Teismai kreipiasi elektroniniu paštu liteko@teismai.lt

Visų IBPS naudotojų klaidos taip pat gali būti registruojamos tiesiogiai el. pašto adresu ibps-jira@insoft.lt , nurodant veiksmus, kurie buvo atlikti, IBPS naudotojo kontaktinius duomenis (reikalingus susisiekti dėl detalesnių paaiškinimų) ir prisegant klaidos ekraninį vaizdą.

IBPS funkcionalumo ir veiklos klausimais konsultacijas teikia: 

Policijos darbuotojams:

Violeta Žilinskienė tel. (8 5) 271 7806, trumpuoju tel. 57806, el. p. violeta.zilinskiene1@policija.lt;

Eglė Maziliauskienė tel. (8 5) 271 9875, trumpuoju tel. 59875, el. p. egle.maziliauskiene@policija.lt

Teismų darbuotojams:

Nacionalinės teismų administracijos specialistai tel. (8 5) 251 4129, trumpuoju tel. 7070 (teismų tinkle), el. p. liteko@teismai.lt

Prokuratūrų darbuotojams:

Prokuratūros IBPS klaidų registravimo koordinatorius – Mindaugas Taškūnas

Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Antrojo skyriaus vyriausiasis prokuroras  tel. (8 5) 273 4554, trumpuoju tel. 61303,
el. p. mindaugas.taskunas@prokuraturos.lt

Linas Pukinskas Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiojo prokuroro padėjėjas tel. (8 5) 266 2369
vid. tel. 80344
linas.pukinskas@prokuraturos.lt
Ramutė Dambrauskaitė-Grumadienė Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausioji specialistė tel. (8 5) 266 2427
vid. tel. 80237
ramute.dambrauskaite-grumadiene@prokuraturos.lt
Eimantas Lukauskas Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiasis specialistas tel. (8 5) 266 2403
vid. tel. 80123
eimantas.lukauskas@prokuraturos.lt
Eglė Bareikytė Vilniaus apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausioji specialistė vid. tel. 60549
egle.bareikyte@prokuraturos.lt
Olga Nebračnaja Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroro padėjėja vid. tel. 61213
olga.nebracnaja@prokuraturos.lt
Dalia Sabaliauskaitė Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Trečiojo skyriaus vyriausioji prokurorė Vid. tel. 20210
dalia.sabaliauskaite@prokuraturos.lt
Deividas Jančinskas Kauno apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroro padėjėjas Vid. tel. 26876
deividas.jancinskas@prokuraturos.lt
Kristina Mockienė Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Trečiojo skyriaus  prokurorė vid. tel. 21427
kristina.mockiene@prokuraturos.lt
Oskaras
Martynaitis
Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroras vid. tel. 28022
oskaras.martynaitis@prokuraturos.lt
Milda   Zinkevičienė Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokuroro padėjėja vid. tel. 62373
milda.zinkeviciene@prokuraturos.lt
Laurynas Beniušis Klaipėdos apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiojo prokuroro padėjėjas vid. tel. 31392
laurynas.beniusis@prokuraturos.lt
Laurynas Pocevičius Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokuroro padėjėjas vid. tel. 31664
lauryna.pocevicius@prokuraturos.lt
Andrius Juozapaitis Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokuroro padėjėjas vid. tel. 41153
andrius.juozapaitis@prokuraturos.lt
Simonas Motiejūnas Šiaulių apygardos prokuratūros Antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus vyriausiojo prokuroro padėjėjas vid. tel. 40324
simonas.motiejunas@prokuraturos.lt
Tomas Dzikas Panevėžio apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro padėjėjas vid. tel. 50102
tomas.dzikas@prokuraturos.lt
Darius Vileišis Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros prokuroro padėjėjas vid. tel. 51208
darius.vileisis@prokuraturos.lt

 Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojams:

Saulius Kiela Kriminalinės žvalgybos skyriaus viršininkas tel. (8 52) 71 9017
mob. 8 686 45193
el. p. saulius.kiela@kaldep.lt
Jonas Matulevičius Projektų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas tel. (8 5) 271 9009
mob. 8 614 39051
el. p. jonas.matulevicius@kaldep.lt

Muitinės kriminalinės tarnybos ir jos struktūrinių padalinių darbuotojams:

Rasa Eklevienė Muitinės kriminalinės tarnybos Nusikaltimų tyrimo skyriaus viršininko pavaduotoja rasa.ekleviene@lrmuitine.lt
tel. 85 2748022
Elžbieta Andruškevič Muitinės kriminalinės tarnybos Vilniaus skyriaus vyriausioji tyrėja elzbieta.andruskevic@lrmuitine.lt
tel. 85 2361929
Vaiva Petrauskienė Muitinės kriminalinės tarnybos Kauno skyriaus vyriausioji tyrėja vaiva.petrauskiene@lrmuitine.lt
tel. 837 788513
Džiuljeta Vercinckienė Muitinės kriminalinės tarnybos Klaipėdos skyriaus vyriausioji tyrėja dziuljeta.vercinskiene@lrmuitine.lt
tel. 846 401460

Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir jos struktūrinių padalinių darbuotojams

Viktor Cilindz Kriminalinių procesų kontrolės organizavimo valdybos Ikiteisminio tyrimo organizavimo skyriaus viršininkas tel. (8 5) 271 7330
viktor.cilindz@vsat.vrm.lt
Valdas Volungevičius Varėnos rinktinės Ikiteisminio tyrimo skyriaus viršininkas tel. 8 31031689
valdas.volungevicius@vsat.vrm.lt
Artūras Jatulis Ignalinos rinktinės Ikiteisminio tyrimo skyriaus viršininkas tel. 8 687 22636
arturas.jatulis@vsat.vrm.lt
Gita Abromavičienė Vilniaus rinktinės Ikiteisminio tyrimo skyriaus vyriausioji tyrėja tel. (8 5) 219 8634 gita.abromaviciene@vsat.vrm.lt
Kęstutis Šukys Lazdijų rinktinės Ikiteisminio tyrimo skyriaus viršininkas tel. 8 318 52553 kestutis.sukys@vsat.vrm.lt
Jurgita Pranskaitienė Pagėgių rinktinės Ikiteisminio tyrimo skyriaus viršininkė tel. 8 441 57955 j.pranskaitiene@vsat.vrm.lt
Denis Jefišov Pakrančių apsaugos rinktinės Ikiteisminio tyrimo skyriaus viršininkas tel. 8 46 397193
denis.jefisov@vsat.vrm.lt

Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojams

Ramūnas Lukošius STT Vilniaus valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriaus viršininkas tel. (8 706) 62 749,
el. p. ramunas.lukosius@stt.lt
Linas Burdulis STT Kauno valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriaus viršininkas tel. (8 37) 20 94 53,
el. p. linas.burdulis@stt.lt
Daiva Paulauskienė STT Klaipėdos valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriaus viršininkė tel. (8 46) 31 21 71,
el. p. daivap@stt.lt

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ir jos struktūrinių padalinių darbuotojams

Dalius Žebuolis Administravimo valdybos Informacinių sistemų skyriaus vyriausiasis specialistas tel. (8 5) 271 7577,
el. p. dalius.zebuolis@fntt.lt
Danguolė Dervinienė Administravimo valdybos Informacinių sistemų skyriaus inspektorė tel. (8 5) 271 7477,
el. p. danguole.derviniene@fntt.lt

AtgalAtgal

IBPS
NVŽR - Nusikalstamų veikų žinybinis registras


Statistika

Nusikalstamų veikų atvaizdavimas žemėlapyje

Iažr


Ieškomų asmenų paieška

Nenustatytų asmenų, galimai padariusių nusikalstamas veikas, atvaizdai

ARSIS

Vidaus reikalų ministerija

Pranešk apie korupciją