Biudžetinė įstaiga. Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177, faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822
ĮKNR paslaugos
 
Turinys
 
Paieška
 
IRD darbuotojams
 
ĮKNR – Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras įsteigtas 2012 metais, reorganizavus Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinį registrą.

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro valdytojas ir tvarkytojas – pagal fizinių ir juridinių asmenų pateiktus prašymus, Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių teisėsaugos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų paklausimus. išduoda pažymas ir išrašus parengtus pagal Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenis ir informaciją.

Informacija asmenims teikiama telefonu (8 5) 271 7256.

Valstybės tarnautojai atsakingi už asmenų aptarnavimą Informatikos ir ryšių departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos:

Rita Vilemienė, el.p. rita.vilemiene@vrm.lt

Juridinių asmenų prašymai gali būti teikiami faksu,
fakso numeris (8 5) 271 8302.

NVŽR - Nusikalstamų veikų žinybinis registras


Statistika

Nusikalstamų veikų atvaizdavimas žemėlapyje

Iažr


Ieškomų asmenų paieška

Nenustatytų asmenų, galimai padariusių nusikalstamas veikas, atvaizdai

IBPS
ARSIS

Vidaus reikalų ministerija

Pranešk apie korupciją