Biudžetinė įstaiga. Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177, faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822
ĮKNR paslaugos
 
Turinys
 
Paieška
 
IRD darbuotojams
 
ĮKNR – Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro paslaugos verslui

E-paslaugos

Registro pažymos ar išrašo užsakymas

Elektroninė paslauga skirta juridinio asmens vadovui arba juridinio asmens įgaliotam asmeniui elektroniniu būdu pateikti prašymą dėl Registro pažymos ar išrašo išdavimo…
Daugiau informacijos…

UŽSAKYTI PASLAUGĄ

Įgaliojimų suteikimas

Elektroninė paslauga skirta juridinio asmens vadovui įgalioti kitą asmenį pateikti ir tvarkyti prašymus dėl Registro pažymos ar išrašo išdavimo…
Daugiau informacijos…

UŽSAKYTI PASLAUGĄ

Peržiūrėti pažymos ar išrašo rengimo eigą

Elektroninė paslauga skirta juridinio asmens vadovui arba juridinio asmens vadovo įgaliotam asmeniui peržiūrėti Registro pažymos ar išrašo rengimo eigą
Daugiau informacijos…

UŽSAKYTI PASLAUGĄ

Tvarkos

     1. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymų išdavimo tvarka juridiniams asmenims, siekiantiems dalyvauti viešuosiuose pirkimuose

Juridinių asmenų, dalyvaujančių viešųjų pirkimų procedūroje, dėmesiui!

1.1. Kur kreiptis dėl Registro pažymos išdavimo?
1.2. Kokie dokumentai pateikiami Registro pažymai gauti?
1.3. Kaip užpildyti nustatytos formos prašymą dėl Registro pažymos išdavimo?
1.4. Atlyginimo dydžiai už Registro pažymos išdavimą
1.5. Kur ir kaip mokėti už Registro pažymos išdavimą?
1.6. Kaip sužinoti apie Registro pažymos rengimo eigą, taip pat gauti informaciją apie šio dokumento parengimą trumpąja teksto žinute (SMS)?
1.7. Kaip atsiimti parengtą Registro pažymą?
1.8. Kaip peržiūrėti Registro pažymą ADOC formatu?
1.9. Užsisakyti Registro pažymą elektroniniu būdu (internetu)
1.10. Prašymo formos pavyzdžiai
1.11. Ką daryti, jeigu Portale nėra atvaizduojami laukai?

     2. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymų ar išrašų išdavimo tvarka juridiniams asmenims

2.1. Kur kreiptis dėl Registro pažymos ar išrašo išdavimo?
2.2. Kokie dokumentai pateikiami Registro pažymai ar išrašui gauti?
2.3. Atlyginimo dydžiai už Registro pažymos ar išrašo išdavimą
2.4. Kur ir kaip mokėti už Registro pažymos ar išrašo išdavimą?
2.5. Kaip sužinoti apie Registro pažymos ar išrašo rengimo eigą, taip pat gauti informaciją apie šių dokumentų parengimą trumpąja teksto žinute (SMS)?
2.6. Kaip atsiimti parengtą Registro pažymą ar išrašą?
2.7. Kaip peržiūrėti Registro pažymą ADOC formatu?
2.8. Užsakyti Registro pažymą ar išrašą elektroniniu būdu (internetu)
2.9. Prašymo formos pavyzdžiai

     3. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie asmeniui paskirtos arešto ar terminuoto laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietą teikimo finansų įstaigoms ir draudimo įmonėms (turinčioms draudimo veiklos licencijas) tvarka

3.1. Kur kreiptis dėl Registro pažymos išdavimo?
3.2. Kokie dokumentai pateikiami Registro pažymai gauti?
3.3. Atlyginimo dydžiai už Registro pažymos išdavimą
3.4. Kur ir kaip mokėti už Registro pažymos išdavimą?
3.5. Kaip atsiimti parengtą Registro pažymą?
3.6. Paklausimo formos pavyzdžiai

     4. Informatikos ir ryšių departamento priimamojo darbo laikas

AtgalAtgal

NVŽR - Nusikalstamų veikų žinybinis registras


Statistika

Nusikalstamų veikų atvaizdavimas žemėlapyje

Iažr


Ieškomų asmenų paieška

Nenustatytų asmenų, galimai padariusių nusikalstamas veikas, atvaizdai

IBPS
ARSIS

Vidaus reikalų ministerija

Pranešk apie korupciją