Biudžetinė įstaiga. Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177, faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822
Turinys
 
Paieška
 
IRD darbuotojams
 
Korupcijos prevencija

Korupcija (lot. corruptio – „gadinimas“, „papirkimas“) – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas (Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymas).

 

Jei turite informacijos…

Jei turite informacijos apie Informatikos ir ryšių departamento darbuotojų korupcinio elgesio atvejus, galite pranešti Vidaus reikalų ministerijos generaliniam inspektoriui tel. (8 5) 271 7104 arba el. paštu pranesk@vrm.lt. Anonimiškumas garantuojamas.

Specialiųjų tyrimų tarnybai

http://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/praneskite-apie-korupcija/

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta atsakomybė.

 

Informacija apie korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kovos su korupcija 2016–2018 metų programa

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kovos su korupcija 2016–2018 metų programos įgyvendinimo priemonių planas

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Informatikos ir ryšių departamente 2016 m.

Informatikos ir ryšių departamento pareigybių, prieš skiriant į kurias pateikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie skiriamą asmenį, sąrašas

 

Teisinė informacija

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas 
Nacionalinė kovos su korupcija programa

 

Naudinga informacija!
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba – http://www.stt.lt
Trasparency international Lietuvos skyrius – http://transparency.lt/

NVŽR - Nusikalstamų veikų žinybinis registras


Statistika

Nusikalstamų veikų atvaizdavimas žemėlapyje

Iažr


Ieškomų asmenų paieška

Nenustatytų asmenų, galimai padariusių nusikalstamas veikas, atvaizdai

IBPS
ARSIS

Vidaus reikalų ministerija

Pranešk apie korupciją