Biudžetinė įstaiga. Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177, faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822
NVŽR paslaugos
 
Turinys
 
Paieška
 
IRD darbuotojams
 
NVŽR – Nusikalstamų veikų žinybinis registras

Nusikalstamų veikų žinybinis registras buvo įsteigtas 2006 metais, reorganizavus centrinę duomenų bazę Baudžiamoji statistika.

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – Nusikalstamų veikų žinybinio registro tvarkymo įstaiga – rengia oficialiąsias statistines ataskaitas apie nusikalstamumą Lietuvos Respublikoje registro duomenų pagrindu, teikia registro duomenis pagal fizinių ir juridinių asmenų prašymus, Lietuvos Respublikos teisėsaugos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei užsienio valstybių paklausimus.

Nusikalstamumo prevencija ir kova su nusikalstamumu

Projektas „Nusikalstamų veikų žinybinio registro tobulinimas pagal kuriamą Europos Sąjungos nusikalstamų veikų klasifikavimo sistemą“ iš dalies finansuojamas programos „Nusikalstamumo prevencija ir kova su nusikalstamumu“ lėšomis. Europos Komisija – Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinis direktoratas.

NVŽR - Nusikalstamų veikų žinybinis registras


Statistika

Nusikalstamų veikų atvaizdavimas žemėlapyje

Iažr


Ieškomų asmenų paieška

Nenustatytų asmenų, galimai padariusių nusikalstamas veikas, atvaizdai

IBPS
ARSIS

Vidaus reikalų ministerija

Pranešk apie korupciją