Biudžetinė įstaiga. Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177, faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822
Turinys
 
Paieška
 
IRD darbuotojams
 
2014-10-02. EFEN projekto baigiamoji konferencija

2014 m. rugsėjo 23-24 d. Informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pavaduotoja Alvyda Pupkovienė, Teistumo informacijos tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Donatas Valiukas ir Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro Informacinių technologijų tyrimo skyriaus vyriausiasis tyrėjas Romas Kivaras dalyvavo projekto „ECRIS pirštų atspaudų keitimosi tinklas“ („ECRIS Fingerprint Exchange Network“) (toliau – EFEN projektas) baigiamojoje konferencijoje Romoje (Italijos Respublika).

Konferencijoje dalyvavo 21 Europos Sąjungos valstybės narės delegacija, Europos Komisijos, Interpolo, Europos teisinio bendradarbiavimo institucijos (EUROJUST) ir Europos teisininkų mokymo tinklo (European Judicial Training Network) atstovai. Konferencijai pirmininkavo Jungtinės Karalystės West Mercia policijos vyriausiasis konsteblis David Shaw, kuris vadovauja Vyriausiųjų policijos pareigūnų asociacijos Konfliktų valdymo agentūrai, taip pat yra atsakingas už nacionalinės pirštų atspaudų sistemos plėtrą.

2014-09-22. VRM siūlo duomenis apie administracinius teisės pažeidimus kaupti vieningame registre

Vidaus reikalų ministerija pateikė Vyriausybei nutarimo projektą, kuriuo siekiama reorganizuoti Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių žinybinį registrą, pertvarkant jį į Administracinių teisės pažeidimų (ATP) registrą.

„Sukūrus vieningą Administracinių teisės pažeidimų registrą valstybės mastu į vieną visumą bus sujungta įvairių institucijų kaupiama ir tvarkoma informacija, susijusi su administraciniais teisės pažeidimais, o šių duomenų administravimas bus perkeltas į elektroninę erdvę“, – teigia vidaus reikalų ministras Dailis Alfonsas Barakauskas.

2014-05-20. Atnaujinamos Nacionalinės Šengeno informacinės sistemos naudotojų darbo vietos

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vykdo Išorės sienų fondo 2012 m. metinės programos lėšomis finansuojamą „Nacionalinės Šengeno informacinės sistemos plėtojimo“ projektą (toliau – projektas).

Projekto metu bus plėtojamas nacionalinių registrų ir informacinių sistemų, susijusių su Nacionaline Šengeno informacine sistema, funkcionalumas, atlikti ir įvertinti registrų ir informacinių sistemų programinės įrangos bandymai, atnaujinta Nacionalinės Šengeno informacinės sistemos sisteminė programinė įranga ir techninė įranga būtina sistemų patikimumui užtikrinti.

NVŽR - Nusikalstamų veikų žinybinis registras


Statistika

Nusikalstamų veikų atvaizdavimas žemėlapyje

Iažr


Ieškomų asmenų paieška

Nenustatytų asmenų, galimai padariusių nusikalstamas veikas, atvaizdai

IBPS
ARSIS

Vidaus reikalų ministerija

Pranešk apie korupciją