Biudžetinė įstaiga. Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177, faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822
ĮKNR paslaugos
 
Turinys
 
Paieška
 
IRD darbuotojams
 
Peržiūrėti pažymos ar išrašo rengimo eigą

  • Peržiūrėti pažymos ar išrašo rengimo eigą (GYVENTOJAMS)Elektroninė paslauga skirta gyventojams pagal pateiktus prašymus peržiūrėti Registro pažymos ar išrašo rengimo eigą, t. y., pateikus asmens ir apsaugos kodus bus suteikta informacija apie prašymo gavimo ir Registro pažymos parengimo, įteikimo arba išsiuntimo registruotu paštu ar elektroniniu būdu datą ir laiką.

    UŽSAKYTI PASLAUGĄ

  • Peržiūrėti pažymos ar išrašo rengimo eigą (VERSLUI)Elektroninė paslauga skirta juridinio asmens vadovui arba jo įgaliotam asmeniui pagal pateiktus prašymus dėl Registro pažymos ar išrašo gavimo peržiūrėti Registro pažymos ar išrašo rengimo eigą, t. y., pateikus juridinio asmens kodą bus suteikta informacija apie prašymo gavimo ir Registro pažymos ar išrašo parengimo, įteikimo arba išsiuntimo registruotu paštu ar elektroniniu būdu datą ir laiką.

    UŽSAKYTI PASLAUGĄ

NVŽR - Nusikalstamų veikų žinybinis registras


Statistika

Nusikalstamų veikų atvaizdavimas žemėlapyje

Iažr


Ieškomų asmenų paieška

Nenustatytų asmenų, galimai padariusių nusikalstamas veikas, atvaizdai

IBPS
ARSIS

Vidaus reikalų ministerija

Pranešk apie korupciją