Biudžetinė įstaiga. Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177, faks. (8 5) 271 8921, el. p. ird@vrm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822
ĮKNR paslaugos
 
Turinys
 
Paieška
 
IRD darbuotojams
 
Teistumo (neteistumo) pažymų užsakymo, rengimo ir išdavimo tvarkos

Informacija asmenims teikiama telefonu (8 5) 271 7256

Valstybės tarnautojai atsakingi už asmenų aptarnavimą Informatikos ir ryšių departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos:

Rita Vilemienė, el.p. rita.vilemiene@vrm.lt

Juridinių asmenų prašymai gali būti teikiami faksu,
fakso numeris (8 5) 271 8302.

  1. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymų išdavimo tvarka fiziniams asmenims

1.1. Kur kreiptis asmeniui dėl Registro pažymos ar išrašo išdavimo?
1.2. Kokie dokumentai pateikiami Registro pažymai ar išrašui gauti?
1.3. Atlyginimo dydžiai už Registro pažymos ar išrašo išdavimą
1.4. Kur ir kaip mokėti už Registro pažymos ar išrašo išdavimą?
1.5. Kaip sužinoti apie Registro pažymos ar išrašo rengimo eigą, taip pat gauti informaciją apie Registro pažymos ar išrašo parengimą trumpąja teksto žinute (SMS)?
1.6. Kaip atsiimti parengtą Registro pažymą?
1.7. Kaip peržiūrėti Registro pažymą ADOC formatu?
1.8. Užsakyti pažymą internetu per Portalą
1.9. Prašymo formos pavyzdžiai

  2. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymų išdavimo tvarka juridiniams asmenims, siekiantiems dalyvauti viešuosiuose pirkimuose

Juridinių asmenų, dalyvaujančių viešuosiuose pirkimuose, dėmesiui!

2.1. Kur kreiptis dėl Registro pažymos išdavimo?
2.2. Kokie dokumentai pateikiami Registro pažymai gauti?
2.3. Kaip užpildyti nustatytos formos prašymą dėl Registro pažymos išdavimo?
2.4. Atlyginimo dydžiai už Registro pažymos išdavimą
2.5. Kur ir kaip mokėti už Registro pažymos išdavimą?
2.6. Kaip sužinoti apie Registro pažymos rengimo eigą, taip pat gauti informaciją apie šio dokumento parengimą trumpąja teksto žinute (SMS)?
2.7. Užsisakyti Registro pažymą elektroniniu būdu (internetu)
2.8. Kaip atsiimti parengtą Registro pažymą?
2.9. Kaip peržiūrėti Registro pažymą ADOC formatu?
3.0. Prašymo formos pavyzdžiai

  3. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymų išdavimo tvarka juridiniams asmenims

3.1. Kur kreiptis dėl Registro pažymos ar išrašo išdavimo?
3.2. Kokie dokumentai pateikiami Registro pažymai ar išrašui gauti?
3.3. Atlyginimo dydžiai už Registro pažymos ar išrašo išdavimą
3.4. Kur ir kaip mokėti už Registro pažymos ar išrašo išdavimą?
3.5. Kaip sužinoti apie Registro pažymos ar išrašo rengimo eigą, taip pat gauti informaciją apie šių dokumentų parengimą trumpąja teksto žinute (SMS)?
3.6. Užsisakyti Registro pažymą elektroniniu būdu (internetu)
3.7. Kaip atsiimti parengtą Registro pažymą ar išrašą?
3.8. Prašymo formos pavyzdžiai

  4. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie asmeniui paskirtos arešto ar terminuoto laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietą teikimo finansų įstaigoms ir draudimo įmonėms (turinčioms draudimo veiklos licencijas) tvarka

4.1. Kur kreiptis dėl Registro pažymos išdavimo?
4.2. Kokie dokumentai pateikiami Registro pažymai gauti?
4.3. Atlyginimo dydžiai už Registro pažymos išdavimą
4.4. Kur ir kaip mokėti už Registro pažymos išdavimą?
4.5. Kaip atsiimti parengtą Registro pažymą?
4.6. Paklausimo formos pavyzdžiai

  5. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro išrašų teikimo tvarka valstybės ar savivaldybių institucijoms ir įstaigoms

5.1. Kur kreiptis dėl prieigos prie Portalo?
5.2. Kur kreiptis dėl Registro išrašo teikimo?
5.3. Atlyginimo dydžiai už Registro išrašo teikimą
5.4. Užsakyti Registro išrašą elektroniniu būdu (internetu) per Portalą
5.5. Paklausimo formos pavyzdžiai
5.6. Informacijos teikimas savivaldybių vykdomosioms institucijoms, išduodančioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

 6. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

 7. Informatikos ir ryšių departamento priimamojo darbo laikas

NVŽR - Nusikalstamų veikų žinybinis registras


Statistika

Nusikalstamų veikų atvaizdavimas žemėlapyje

Iažr


Ieškomų asmenų paieška

Nenustatytų asmenų, galimai padariusių nusikalstamas veikas, atvaizdai

IBPS
ARSIS

Vidaus reikalų ministerija

Pranešk apie korupciją